Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  N522 Vervanging brug Ouderkerk - donderdag 18 april  
 
> N522 Vervanging brug Ouderkerk
> Overzicht voorbereidende werkzaamheden
> Kabels en leidingen verleggen met gestuurde boring
> Werkzaamheden in beeld (foto's)
> Afsluiting fietspad N522 in Ouderkerk aan de Amstel
> Stand van zaken: PIP technische ruimten brug Ouderkerk
> Inloopspreekuur aannemer
> Op de hoogte via app 'N522 BOK'
> #durftevragen met Dick Winters
 
 
N522 Vervanging brug Ouderkerk

Het verkeer op de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan (N522) kruist de Amstel over de brug Ouderkerk, gelegen tussen de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen. De brug stamt uit 1936 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe.

De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe bruggen zijn in volle gang. Met deze nieuwsbrief informeert de provincie Noord-Holland omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere geïnteresseerden, over de voortgang van het project.

 
 
 
Overzicht voorbereidende werkzaamheden

Voor de bouw van de brug Ouderkerk zijn voorbereidende werkzaamheden in Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen nodig, zoals gestuurde boringen voor het verleggen van kabels en leidingen, intrillen en -drukken van damwanden, zandophogingen en de bouw van een tijdelijke voetgangersbrug. Download deze overzichtskaart (PDF) om te zien welke werkzaamheden waar plaatsvinden van april tot september 2019. Wil je meer weten over de werkzaamheden of de fietsomleidingen? 

Lees dan verder
Overzichtskaart voorbereidende werkzaamheden
 
 
 
Kabels en leidingen verleggen met gestuurde boring

Vanaf dinsdag 23 april start de aannemer in Ouderkerk aan de Amstel met de uitvoering voor het verleggen van kabels en leidingen via gestuurde boringen. Projectcoördinator Steven Haast van de combinatie Brug Ouderkerk (BOK) vertelt waarom, wanneer en hoe de kabels en leidingen aan beide kanten van de Amstel worden verlegd.

Lees verder
Voorbeeld gestuurde boring
 
 
 
Werkzaamheden in beeld (foto's)

Dinsdag 16 april heeft onze fotograaf een rondje langs de werkzaamheden gemaakt voor de nieuwe rubriek 'Werkzaamheden in beeld'. De aannemer is momenteel bezig met het verwijderen van oude kabels en leidingen van de bodem van de Amstel en in Ouderkerk aan de Amstel legt de aannemer een tijdelijke inrit en werkterrein aan in het weiland aan Hoger Einde-Noord. 

Bekijk de foto's
 
 
 
Afsluiting fietspad N522 in Ouderkerk aan de Amstel

Van 1 mei 2019 tot medio 2020 is het fietspad langs de N522 in Ouderkerk aan de Amstel afgesloten, tussen de bushalte bij de Jacob van Ruisdaelweg en Hoger Einde-Noord. Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van dit fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden omgeleid door het dorp van Ouderkerk aan de Amstel. De extra reistijd bedraagt zo'n 5 minuten. Meer informatie volgt binnenkort op onze website: 

N522 Vervanging brug Ouderkerk
 
 
 
Stand van zaken: PIP technische ruimten brug Ouderkerk

Maandag 4 maart 2019 hebben Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk vastgesteld. Het besluit en de stukken van het definitieve PIP liggen nog tot 25 april 2019 ter inzage. Na de beroepsperiode treedt het inpassingsplan in werking en wordt de omgevingsvergunning voor de bouw van de brug aangevraagd bij gemeente Ouder-Amstel. 

Lees verder
 
 
 
Inloopspreekuur aannemer

Vanaf donderdag 25 april 2019 start de aannemer BOK met een inloopspreekuur. Dit vindt plaats in het nieuwe restaurant ‘tastoeamsterdam’ aan Hoger Einde-Zuid 2a in Ouderkerk aan de Amstel. Op de donderdagen in de oneven weken zit omgevingsmanager Martin van den Berg van bouwcombinatie BOK van 15.00 tot 16.00 uur klaar om uw vragen over de werkzaamheden te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.

 
 
 
Op de hoogte via app 'N522 BOK'

Aannemer BOK biedt via de mobiele app ‘N522 BOK’ actuele informatie over de voortgang, uitvoering en omleidingen van de werkzaamheden. Deze app is nu te downloaden in de App Store (Apple) of via Google Play (Android).

Download de N522 BOK app
 
 
#durftevragen met Dick Winters

In de rubriek #durftevragen behandelt omgevingsmanager Dick Winters van de provincie Noord-Holland elke editie een veelgestelde vraag over het project Brug Ouderkerk aan de Amstel. Of het nu gaat om een vraag, verzoek of tip, bij Dick kunt u altijd terecht.


De vraag:

In de kaart met voorbereidende werkzaamheden staan twee fietsomleidingen ingetekend. Het valt mij op dat de fietsers een aantal keer de N522 moeten oversteken. Worden er bij de oversteek van de N522 bij Amstelslag nog extra verkeersmaatregelen genomen?


"Als beide omleidingen (A en B) eind juni in gebruik zijn genomen, moeten fietsers maximaal 4 keer de N522 oversteken. Bij de oversteek van de N522 bij Amstelslag staan in tegenstelling tot de andere oversteken nog geen verkeerslichten. Om veilig oversteken voor fietsers ook op deze kruising mogelijk te maken, plaatst de provincie op dit kruispunt een verkeersregelinstallatie (VRI), oftewel verkeerslichten. Zo kunnen fietsers bij elke oversteek van de N522 door middel van verkeerslichten veilig oversteken. Deze omleidingsroute waarin fietsers maximaal 4 keer de N522 oversteken geldt tot september 2019.

Vanaf september 2019 verplaatsen we het fietspad op de huidige brug naar de andere kant van de brug (kant van Hoger Einde-Zuid / Amstelzijde). Zo heeft de aannemer voldoende ruimte om veilig de nieuwe brug ten noorden van de huidige brug te bouwen. De fietsers gebruiken dan het huidige voetpad (omgebouwd tot fietspad), terwijl voetgangers gebruik kunnen maken van een tijdelijke voetgangersbrug die vanaf september 2019 gereed is. De hele omleiding is nu dus ten zuiden van de N522. Fietsers steken in deze situatie twee keer de N522 over, namelijk bij de Jacob van Ruisdaelweg en de Amstelslag. De omleiding duurt tot medio 2020. Dit is het moment dat de eerste brug klaar is en het wegennet en nieuwe fietspad zijn aangesloten."


Voor de volgende editie geeft Dick graag antwoord op uw vraag, insturen kan via brugouderkerk@noord-holland.nl (o.v.v. #durftevragen)

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

> Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
> Profiel aanpassen