Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  N522 Vervanging brug Ouderkerk - woensdag 29 mei  
 
> N522 Vervanging brug Ouderkerk
> Wegafsluiting door boring Amstelzijde en Amsteldijk Noord
> Tijdelijke verkeerslichten bij kruising Amstelslag en Oranjebaan
> PIP onherroepelijk, omgevingsvergunning aangevraagd
> Werkzaamheden in beeld: mei 2019
> 20 juni: Inloopspreekuur aannemer
> Op de hoogte via app 'N522 BOK'
> #durftevragen met Dick Winters
 
 
N522 Vervanging brug Ouderkerk

Het verkeer op de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan (N522) kruist de Amstel over de brug Ouderkerk, gelegen tussen de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen. De brug stamt uit 1936 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe.

De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe bruggen zijn in volle gang. Met deze nieuwsbrief informeert de provincie Noord-Holland omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere geïnteresseerden, over de voortgang van het project.

 
 
 
Wegafsluiting door boring Amstelzijde en Amsteldijk Noord

Van woensdag 5 tot en met woensdag 19 juni 2019 is de Amstelzijde in Amstelveen vanaf de Oranjebaan (N522) tot Amstelzijde 63-65 afgesloten voor auto’s en fietsers. De Amsteldijk Noord is gedeeltelijk afgezet, hier wordt het verkeer via verkeerslichten om en om over 1 rijstrook langs de werkzaamheden geleid. De verkeersmaatregelen zijn nodig om veilig een boring onder de Oranjebaan (N522) uit te voeren vanaf Amstelzijde naar Amsteldijk Noord.

Lees verder
Amstelzijde afgesloten
 
 
 
Tijdelijke verkeerslichten bij kruising Amstelslag en Oranjebaan

De provincie heeft in de nachten van 27, 28 en 29 mei verkeerslichten laten installeren bij het kruispunt van de Amstelslag met de Oranjebaan (N522) in Amstelveen. Deze tijdelijke verkeerslichteninstallatie is nodig om een veilige fietsomleiding mogelijk te maken tussen het betreffende kruispunt Amstelslag en de brug over de Amstel. Vanaf 24 juni worden de verkeerslichten in gebruik genomen. De tussenliggende periode wordt gebruikt voor diverse testen op de installatie.

Lees verder
 
 
 
PIP onherroepelijk, omgevingsvergunning aangevraagd

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de technische ruimten van de brug Ouderkerk is donderdag 25 april 2019 onherroepelijk geworden. Het besluit en de stukken van het definitieve PIP Technische ruimten brug Ouderkerk lagen van 14 maart tot 25 april 2019 6 weken ter inzage. Er is geen beroep ingediend. Dit plan is een aanvulling op het PIP brug Ouderkerk dat op 7 februari 2018 onherroepelijk is geworden.

De aannemer heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van de brug aangevraagd. Deze is inmiddels door de gemeente verleend en ligt gedurende 6 weken ter inzage. De bouw van de brug kan naar verwachting in september 2019 van start.

 
 
 
Werkzaamheden in beeld: mei 2019

Deze maand foto's van onder meer de gestuurde boring onder de N522 door, van Hoger Einde-Zuid naar Hoger Einde-Noord in Ouderkerk aan de Amstel. De aannemer heeft met de boring 7 kabels en leidingen verlegd. Daarnaast ook veel foto's van het vervangen van de oeverconstructie. Deze foto's zijn van 23 mei 2019. 

Bekijk de foto's
Werkzaamheden mei 2019
 
 
 
20 juni: Inloopspreekuur aannemer

Het volgende inloopspreekuur is donderdag 20 juni 2019. Het spreekuur van 6 juni komt helaas te vervallen. Het spreekuur vindt weer plaats in het restaurant ‘tastoeamsterdam’ aan Hoger Einde-Zuid 2a in Ouderkerk aan de Amstel. Omgevingsmanager Martin van den Berg van bouwcombinatie BOK zit van 15.00 tot 16.00 uur klaar om uw vragen over de werkzaamheden te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.

 
 
 
Op de hoogte via app 'N522 BOK'

Aannemer BOK biedt via de mobiele app ‘N522 BOK’ actuele informatie over de voortgang, uitvoering en omleidingen van de werkzaamheden. Deze app is nu te downloaden in de App Store (Apple) of via Google Play (Android).

Download de N522 BOK app
 
 
#durftevragen met Dick Winters

In de rubriek #durftevragen behandelt omgevingsmanager Dick Winters van de provincie Noord-Holland elke editie een veelgestelde vraag over het project Brug Ouderkerk aan de Amstel. Of het nu gaat om een vraag, verzoek of tip, bij Dick kunt u altijd terecht.


De vraag:

Wanneer en hoe vaak zal de Amstel voor de vaarweggebruikers gestremd zijn door de vervanging van de brug over de Amstel?


"De start van de bouw van de brug staat gepland voor september 2019. De Amstel is dan niet direct gestremd. Dat zal wel tijdelijk het geval zijn als bijvoorbeeld het beweegbare brugdek van de nieuwe brug (het val) erin gehesen wordt. De exacte momenten waarop de Amstel gestremd is en de momenten waarop er beperkte doorvaart is, zijn nu nog niet bekend maar zullen wij tijdig communiceren. Via de officiële kanalen van Schuttevaer ontvangt u tijdig informatie over een stremming of beperkte doorvaart.”


Voor de volgende editie geeft Dick graag antwoord op uw vraag, insturen kan via brugouderkerk@noord-holland.nl (o.v.v. #durftevragen)

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

> Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
> Profiel aanpassen