Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  Nieuwe Zaanbrug - dinsdag 22 december  
 
> Welkom
> De rijke historie van de Zaanbrug
> Van Schetsontwerp naar Voorontwerp
> Puzzelen in de regio
> Uitvoeringsplan verkeersmaatregelen
> Fijne feestdagen
 
 
Welkom
Welkom bij de nieuwsbrief over het vernieuwen van de Zaanbrug. In deze uitgave blikken we even terug op de rijke historie van de brug. Verder leest u over het uitwerken van het Voorontwerp en de tijdelijke verkeersmaatregelen.
 
 
 
De rijke historie van de Zaanbrug

De Zaanbrug verbindt al ruim een eeuw de oevers van Wormer en Wormerveer. De brug is niet alleen een fysieke verbinding. Het is ook een verbinding tussen de bewoners van twee Zaanse dorpen, waar in het verleden enige rivaliteit voelbaar was. Eind 19e eeuw was Wormerveer vooral een dorp van kooplieden en schippers, terwijl in Wormer de veeteelt de boventoon voerde. De bouw van de eerste Zaanbrug in 1889 was niet onomstreden, aangezien de pachters van het Noorder- en Zuiderveer bang waren hun klandizie kwijt te raken. 

Lees verder
1e Zaanbrug uit 1889 behoorde tot de modernste bruggen van zijn tijd.
 
 
 
Schetsontwerp Nieuwe Zaanbrug
Van Schetsontwerp naar Voorontwerp
In mei 2015 werd het Schetsontwerp van de nieuwe Zaanbrug positief ontvangen tijdens een informatieavond in de Stoomhal. Architect Joris Smits liet een ingetogen en rank ontwerp voor de nieuwe Zaanbrug zien. Een ontwerp met verwijzingen naar het industriële verleden, zoals de zwarte trekstangen, die je ook terug ziet in het laad- en lossysteem bij de Lassiefabriek. Een brug die past bij dit historisch uniek stuk van de Zaan. Lees verder
 
 
 
Puzzelen in de regio

De komende jaren worden diverse wegenprojecten uitgevoerd in de Zaanse regio. Zo worden naast de Zaanbrug ook nog de bruggen Krommenie, de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug (deels) vernieuwd. Maar ook de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Velsertunnel en het onderhoud aan de Leeghwaterbrug bij Alkmaar kunnen invloed hebben op de verkeersafwikkeling rondom Wormerveer en Wormer. 

Lees verder
Diverse projecten staan op stapel in de regio
 
 
 
Tijdelijke brugverbinding in de nabijheid van de huidige Zaanbrug
Uitvoeringsplan verkeersmaatregelen
Gelijktijdig met het Voorontwerp voor de nieuwe Zaanbrug, wordt ook het uitvoeringsplan voor de tijdelijke verkeersmaatregelen door de Stuurgroep vastgesteld. Dit uitvoeringsplan beschrijft de verkeersmaatregelen die vóór de sloop van de bestaande Zaanbrug gerealiseerd zullen zijn. De ontsluiting van Wormerland is een belangrijk aandachtspunt. Lees verder
 
 
 
Fijne feestdagen

In 2015 hebben we een gezonde basis gelegd voor het ontwerp. Zo kunnen we vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien. Namens het projectteam Nieuwe Zaanbrug wensen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016.

Zaanbrug bij nacht
 
 
 
Colofon

De nieuwsbrief Vernieuwen Zaanbrug is een uitgave van de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeenten Wormerland en Zaanstad. Redactie: Directie Beheer en Uitvoering, sector Realisatie Infrastructuur.


Contact:

vaartindezaan@noord-holland.nl www.NieuweZaanbrug.nl

> Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
> Profiel aanpassen
 
twitter Twitter