Bekijk hier de webversie
 
 
 
Reminder: Balans natuur en recreatie | 27 en 29 maart 2018
Texel 27 maart | Haarlem 29 maart | Castricum 29 maart
 
 

Geachte gebiedsbeheerders, raadsleden, bestuurders, ondernemers en gebruikers van NNN-natuurgebieden in de Provincie Noord-Holland,

Graag nodig ik u uit deel te nemen aan een consultatie- en informatiebijeenkomst over de balans tussen natuur en recreatie. Wij willen u betrekken bij het traject rond de beschrijving van de Wezenlijke Waarden en Kenmerken (WKW) van de Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebieden in de provincie Noord-Holland.

De druk op de natuur in onze provincie is groot en daarom is het nodig dat we deze zo goed mogelijk beschermen. Diezelfde natuur is ook de plek om te ontspannen en te recreëren. De uitdaging is om natuur en recreatie in goede balans naast elkaar te laten bestaan. Door goed te zorgen voor de natuurlijke waarden, deze goed te laten beheren en waar mogelijk te versterken en door mensen te laten recreëren en genieten van de natuur.

De uitdaging
Hoe kan ons beschermingsregime duidelijker worden waardoor meer maatwerk mogelijk is en het regime recht doet aan zowel natuurbehoud als recreatie? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen de soms tegenstrijdige doelstellingen? Hoe dienen we natuur èn recreatie?

Wezenlijke Kenmerken en Waarden als uitgangspunt
Zoals u wellicht weet ontwikkelt de provincie een nieuwe werkwijze waarbij wij de WKW’s per gebied centraal stellen en specifieker beschrijven dan nu het geval is. De natuur blijft zo het uitgangspunt om bescherming te bieden waar nodig en tegelijkertijd ook ruimte te kunnen geven waar mogelijk. Dit vraagt om een andere aanpak, waarbij ook een wijziging van artikel 19 in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) noodzakelijk is en de WKW’s in de PRV verankerd worden.

De totstandkoming van de nieuwe systematiek op basis van de WKW’s vindt plaats in afstemming met betrokkenen. Tijdens de consultatie- en informatiebijeenkomsten laten wij u graag zien hoe het traject vorm krijgt, gaan we nader met u in gesprek en blikken we vooruit op het gebruik van de WKW’s in de praktijk: Hoe verloopt het proces? Wat zal er anders zijn? Waar moeten we voor waken?

We organiseren de bijeenkomst op drie verschillende locaties. U kunt zich hier aanmelden voor een van de bijeenkomsten.

  • Texel, dinsdag 27 maart 2018 van 12.30-15.30, locatie Ecomare
  • Haarlem, donderdag 29 maart 2018 van 9.30-12.30, locatie Huis Leyduin
  • Castricum, donderdag 29 maart 2018 van 15.30-17.30, locatie De Hoep

Heeft u zich al aangemeld?

Het programma ontvangt u begin volgende week. U kunt deze uitnodiging doorsturen aan andere geïnteresseerden.


Met vriendelijke groet,


Adnan Tekin
Gedeputeerde


Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven en onze nieuwsbrief ontvangen? Hier kunt u uw gegevens achterlaten.
 
Meer informatie?
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Maike van Warmerdam (warmerdamm@noord-holland.nl).