Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  N522 Vervanging brug Ouderkerk - donderdag 27 juni  
 
> N522 Vervanging brug Ouderkerk
> Afsluiting fietspad langs Oranjebaan (N522) vanaf 1 juli
> Verkeerslichten kruising N522 – Amstelslag in gebruik
> Werkzaamheden juli - augustus
> Werkzaamheden in beeld: juni 2019
> Voorlopig klaar met damwanden
> Save the date: Inloopbijeenkomst Vervanging brug Ouderkerk
> Op de hoogte via app 'N522 BOK'
> #durftevragen met Dick Winters
 
 
N522 Vervanging brug Ouderkerk

Het verkeer op de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan (N522) kruist de Amstel over de brug Ouderkerk, gelegen tussen de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen. De brug stamt uit 1936 en is technisch en verkeerskundig gezien aan vervanging toe.

De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe bruggen zijn in volle gang. Met deze nieuwsbrief informeert de provincie Noord-Holland omwonenden, bedrijven in de omgeving en andere geïnteresseerden, over de voortgang van het project.

 
 
 
Afsluiting fietspad langs Oranjebaan (N522) vanaf 1 juli

Van maandag 1 juli 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Oranjebaan (N522) in Amstelveen af, tussen de brug over de Amstel (Amsteldijk Noord) en de kruising met de Amstelslag. Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug verwijdert de aannemer een deel van het fietspad. In beide richtingen worden (brom)fietsers aan de hand van gele borden ten zuiden van de Oranjebaan omgeleid via Amstelzijde en de Amstelslag. Bij Amsteldijk Noord en bij de kruising met de Amstelslag staan verkeerslichten voor een veilige oversteek van de N522.

Lees verder
 
 
 
Verkeerslichten kruising N522 – Amstelslag in gebruik

Maandag 1 juli wordt de tijdelijke verkeersinstallatie bij het kruispunt van de Amstelslag met de Oranjebaan (N522) in gebruik genomen. Deze verkeerslichten zijn nodig om een veilige fietsomleiding mogelijk te maken tussen het kruispunt Amstelslag en de brug over de Amstel. De afgelopen maand waren de verkeerslichten nog buiten werking. De aannemer heeft deze periode gebruikt om diverse testen uit te voeren.

Verkeerslichten bij kruising Oranjebaan (N522) met Amstelslag
 
 
 
Werkzaamheden juli - augustus

In juli en augustus worden de laatste voorbereidende werkzaamheden getroffen voor de start van de bouw van de brug in september. De aannemer werkt onder meer aan het werkterrein voor de bouw van de brugkelder, zandophogingen langs Burgemeester Stramanweg en langs de Oranjebaan (beiden langs de N522) en de tijdelijke voetgangersbrug. Daarnaast sluiten verschillende nutsbedrijven hun verlegde kabel of leiding weer aan op hun eigen netwerk. Van 19 juli tot 12 augustus ligt het werk drie weken (zo goed als) stil in verband met de bouwvak.

Download overzichtskaart (PDF)
 
 
 
Werkzaamheden in beeld: juni 2019

Deze maand onder meer foto’s van de gestuurde boring onder de N522 door, van Amstelzijde naar Amsteldijk Noord in Amstelveen. De aannemer heeft met de boring 5 kabels en leidingen verlegd. Ook is er weer veel werk verricht aan de oeverconstructie langs de Amstel.

Bekijk de foto's
 
 
 
Voorlopig klaar met damwanden

Met het indrukken van de damwanden langs de huizen aan Hoger Einde-Noord is deze week een tijdelijk einde gekomen aan het plaatsen van damwanden en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast. Eerder had de aannemer langs Amsteldijk Noord en Amstelzijde de definitieve damwanden ingetrild. Het intrillen van damwanden is tijdelijk klaar, omdat de oever aan de kant van Hoger Einde-Zuid op een later moment nog vervangen moet worden. Ook moet er langs het pand van Hoger Einde-Noord nog een aantal planken worden ingetrild. Dit kan pas later worden uitgevoerd, als de daar aanwezige kabels en leidingen door de nutsbedrijven verlegd zijn.

 
 
 
Save the date: Inloopbijeenkomst Vervanging brug Ouderkerk

Dinsdag 27 augustus 2019 organiseert de provincie Noord-Holland van 17.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis van Ouder-Amstel een inloopbijeenkomst over de vervanging van de brug Ouderkerk (N522). Aanleiding van de inloopbijeenkomst is de start van de bouw van de brug. Naar verwachting start de bouw begin september 2019 en is de vervanging medio 2021 gereed. Kom langs en laat u bijpraten over de werkzaamheden, de verschillende faseringen en de eindsituatie van de vervanging van de brug.

 
 
 
Op de hoogte via app 'N522 BOK'

Aannemer BOK biedt via de mobiele app ‘N522 BOK’ actuele informatie over de voortgang, uitvoering en omleidingen van de werkzaamheden. Deze app is nu te downloaden in de App Store (Apple) of via Google Play (Android).

Download de N522 BOK app
 
 
#durftevragen met Dick Winters

In de rubriek #durftevragen behandelt omgevingsmanager Dick Winters van de provincie Noord-Holland elke editie een veelgestelde vraag over het project Brug Ouderkerk aan de Amstel. Of het nu gaat om een vraag, verzoek of tip, bij Dick kunt u altijd terecht.


De vraag:

Blijven alle bussen gewoon rijden als de brug over de Amstel straks vervangen wordt?


"Alle bussen die nu over de N522 rijden blijven tijdens de werkzaamheden met dezelfde frequentie rijden. De doorstroming verandert tijdens de bouw van de brug niet, omdat we de brug gefaseerd bouwen. Dat houdt in dat we eerst de nieuwe brug aan de noordkant van de huidige brug bouwen. Daarna verplaatsen we al het verkeer van de oude brug naar de nieuwe brug en wordt de oude brug verwijderd. Als ook de tweede brug klaar voor gebruik is, worden de aansluitingen Hoger Einde en Amstelslag optimaal heringericht. Dat betekent dat de aannemer in één weekend alle aansluitende wegen zal asfalteren. Dat is het enige weekend dat er geen verkeer over de brug mogelijk is en er dus ook geen bussen over de brug rijden. Deze weekendafsluiting wordt uiteraard ruim van tevoren gecommuniceerd.


Voor de volgende editie geeft Dick graag antwoord op uw vraag, insturen kan via brugouderkerk@noord-holland.nl (o.v.v. #durftevragen)

 
 
 
 
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de provincie Noord-Holland. Aan de informatie in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

> Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
> Profiel aanpassen