Niet goed leesbaar? Bekijk de webversie
Provincie Noord-Holland
 
Header Bereikbaarheid Waterland
Bereikbaarheid Waterland N247
Inleiding

Met deze nieuwsbrief over het project N247 Bereikbaarheid Waterland houden we u op de hoogte van de stand van zaken over de voortgang van het project. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid in de regio Waterland. Met het project wil de provincie de doorstroom voor automobilisten en busreizigers verbeteren. Ook de veiligheid voor fietsers en voetgangers wordt verhoogd. Een voorwaarde is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruit mogen gaan. Het project wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie RecoN247.

 
  Inhoud nieuwsbrief  
  In deze nieuwsbrief geven we informatie over de voortgang van het project. In deze editie onder andere een interview met Alexandra van Staaveren van Staatsbosbeheer over de compensatie voor weidevogels, een bericht over de verplaatsing van het Shell-station en een artikel over de start van de vervolgstudie naar de mogelijkheden voor een onderdoorgang in Broek in Waterland. Ook vertelt ecoloog Nico Jonker van de provincie over het herstellen van natuurverbindingen in de regio.
Veel leesplezier!
 
     
 
 
  Voorbereiding in volle gang  
  Aannemer RecoN247, een combinatie van KWS Infra - Van Hattum en Blankevoort, is druk met de voorbereiding van de reconstructie van de N247. Voordat het ‘echte’ werk kan beginnen moet er het nodige gebeuren. Het ontwerp krijgt een verdiepingsslag, kabels en leidingen worden verlegd, bomen zijn gekapt en vergunningen worden aangevraagd. De aannemer maakt een werk- en opslagterrein aan de Termieterweg. Daar komen ook de bouwketen te staan.  
     
 
 
  Weidevogels in de watten  
  Het Varkensland en De Munt zijn prachtige groene, waterrijke natuurgebieden meteen ten noorden van het IJ. Als je er bent zie je direct waar Waterland zijn naam aan te danken heeft. Vanwege de uitvoering van het project N247 ontvangt Staatsbosbeheer nadeelcompensatie. Dat geven ze vervolgens terug aan de natuur. Alexandra van Staaveren, projectmedewerker bij Staatsbosbeheer: “We optimaliseren het Varkensland en De Munt voor weidevogels”.  
 
  Lees meer
 
 
 
  N247 afb. 1  
  Tankstation Shell verplaatst  
  Het Shell-station bij Het Schouw wordt verplaatst. Vanaf deze zomer kun je tanken aan de overkant. De bouw van het tankstation aan de Slochterweg is in volle gang. De enorme tanks waar de brandstof in komt, zitten al in de grond.
De doorstroming op de kruising van Het Schouw wordt beter door het maken van 3 onderdoorgangen. De bus in de richting van Purmerend kan in de middagspits via een onderdoorgang doorrijden. Het verkeer op de Termieterweg krijgt een onderdoorgang en wordt aangesloten op de Slochterweg. Voor fietsers en voetgangers komt er een onderdoorgang in de richting van Purmerend. Er komt ook een rijstrook voor de bus bij op dit deel van de N247. Om al deze aanpassingen te kunnen doen wordt het tankstation verplaatst naar de andere kant van de weg.
 
     
 
 
  N247 afb. 2  
  Adviesbureau gekozen voor vervolgstudie onderdoorgang in Broek in Waterland  
  Ze hadden het nog nooit meegemaakt. Een pitch voor een opdracht waarbij ze werden beoordeeld door provincieambtenaren, medewerkers van de gemeente én betrokken inwoners. Projectmanager Mark van Esseveld en omgevingsmanager Tjeerd Burger werken bij Arcadis. Dat bureau won in maart de pitch en doet het komend jaar de vervolgstudie naar de mogelijkheden voor een onderdoorgang in Broek in Waterland.  
 
  Lees meer
 
  N247 afb. 3  
  Natuurverbindingen herstellen  
 

We hebben prachtige natuur in onze provincie. Dat moeten we koesteren en beter maken dan het nu is. En verkeersveiligheid geldt ook voor dieren, stelt ecoloog Nico Jonker. Daarom is er ook binnen het project Bereikbaarheid Waterland aandacht voor het herstel van natuurverbindingen. Door faunapassages toe te voegen bijvoorbeeld.

Foto: Ryan Grewell

 
 
  Lees meer
 
 
 
  Wat gebeurt er nog meer in de omgeving  
  Wist je dat het gemaal De Poel met pensioen gaat? Nou ja bijna. Daarom is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier begonnen met de bouw van een nieuw gemaal langs de N518, de dijk langs het Markermeer bij Monnickendam. Een gemaal met wat extra’s. Want het gemaal houdt niet alleen het waterpeil in de Waterlandboezem op orde. Via een speciale vispassage bij het gemaal kunnen vissen veilig heen en weer zwemmen tussen de Gouwzee en De Poel.
De bouw van het gemaal gebeurt in twee fases. Zo blijft de overlast voor het verkeer op de N518 beperkt. Meer weten? Kijk op Nieuwbouw gemaal De Poel.
 
     
 
 
  Onderhoudswerkzaamheden www.bereikbaarheidwaterland.nl  
  Geregeld vinden (onderhouds)werkzaamheden plaats op of nabij de N247. Deze werkzaamheden zijn geen onderdeel van de herinrichting, maar worden door verschillende organisaties uitgevoerd (gemeenten, Hoogheemraadschap, andere projecten van de provincie, etc). Om de omgeving toch meer informatie over deze werkzaamheden te geven, worden deze zoveel mogelijk op de website www.bereikbaarheidwaterland.nl van de provincie geplaatst onder ‘Onderhoudswerkzaamheden’.  
     
 
   
De provincie Noord-Holland ondersteunt het initiatief Support Your Locals. Doel is het ondersteunen van lokale voedselproducenten, zowel tijdens als na de coronacrisis #supportyourlocalsnl https://t.co/uSBSlxCywQ https://t.co/LgFNyVHiwc
 
 Lees meer  
 
   
&Holland is te gast bij Pearl Boamah (30 jaar). Zij is onze gids in Amsterdam Zuid-Oost. Lees het artikel in ons online magazine om de leukste plekken in Amsterdam Zuid-Oost te ontdekken: https://t.co/MslEiADVZV https://t.co/PFA2PZvKco
 
 Lees meer  
 
Colofon

Nieuwsbrief ‘Bereikbaarheid Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.
 
Meer informatie: www.bereikbaarheidwaterland.nl
 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Volg de provincie

www.noord-holland.nl
Afmelden voor deze e-mails Aanmelden voor de nieuwsbrief