Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  Aan het werk in regio Waterland - dinsdag 10 maart  
 
> Eén nieuwsbrief voor Waterland
> Stand van zaken N244
> Tevredenheidsonderzoek N244 Verdubbeling A7-N247
> Goed bezochte bedrijvenbijeenkomst N244
> Terugblik bijeenkomst Broek in Waterland
> Gemeenteraden bijgepraat
> Klankbordgroep Broek in Waterland uitgebreid
> Vervanging Oosthuizerbrug
> Digitale nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’
> Planning
> Communicatie
> Vragen?
 
 
Eén nieuwsbrief voor Waterland
In de regio Waterland vinden de komende jaren allerlei werkzaamheden plaats aan het provinciale wegennet om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor u als weggebruiker en/of bewoner van de regio zijn deze ontwikkelingen van belang. Om u op de hoogte te brengen van de werkzaamheden, planning en eventuele afsluitingen informeert de provincie u voortaan via een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief leest u alles over de werkzaamheden aan de N235, N247 en de N244.
Ook kunt u informatie vinden op de website www.infoN244.nl en www.BereikbaarheidWaterland.nl Kent u anderen die geïnteresseerd zijn in nieuws uit de regio Waterland? Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via deze website’s.
 
 
 
Stand van zaken N244

De eerste fase van het project, het aanleggen van de kruispunten die aansluiten op de A7, is eind 2014 afgerond. Dit voorjaar selecteert de provincie de aannemer die de volgende fase gaat uitvoeren, de verdubbeling van de N244. De aannemer maakt het definitieve ontwerp en een planning van de werkzaamheden. Op de website www.infoN244.nl vindt u onder tracé nu al het schetsontwerp voor de verdubbeling. Het definitieve ontwerp van de aannemer kan iets afwijken van dit ontwerp. De omwonenden van de N244 worden tijdig geïnformeerd over het definitieve ontwerp, de planning en uitvoering van de werkzaamheden. Dit gebeurt via www.infoN244.nl, digitale nieuwsbrief, informatiebijeenkomsten en borden langs de weg. Naar verwachting starten de werkzaamheden eind 2015 en duren deze tot eind 2017.

Nieuwe kruispunten op de N244
 
 
 
Joris van Liebergen (omgevingsmanager) overhandigt de VVV-bon aan mevr. De Vreugd
Tevredenheidsonderzoek N244 Verdubbeling A7-N247

Provincie Noord-Holland heeft in november 2014 een enquête gehouden over de uitgevoerde werkzaamheden aan de N244, de hinder en de verstrekte informatie aan de bewoners en bedrijven in de omgeving. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de provincie de communicatie over wegwerk-zaamheden verder verbeteren. Onder de deelnemers aan het tevredenheidsonderzoek verlootte de provincie een VVV-bon ter waarde van € 25,-. De familie De Vreugd uit Purmerend heeft de bon gewonnen en mevrouw De Vreugd kreeg deze uitgereikt op Projectbureau & Infocentrum N244.

 
 
Goed bezochte bedrijvenbijeenkomst N244

Op maandag 26 januari 2015 vond een bedrijvenbijeenkomst plaats in het Projectbureau & Infocentrum N244 in Purmerend. Ruim 25 geïnteresseerden waren aanwezig om meer te horen over de veranderingen die gaan plaats vinden op de N244. De presentatie gegeven door Joris van Liebergen (omgevingsmanager) en Robbert Visser (projectmanager) kunt u downloaden. Naast het informeren over de werkzaamheden aan de N244 is uitgebreid gesproken over hoe het bedrijfsleven geïnformeerd wil blijven en welke informatie zij nodig heeft over de vernieuwing van de N244. De provincie streeft ernaar om de hinder voor bewoners en bedrijven in de omgeving van de N244 zo veel mogelijk te beperken.
 
De reacties na afloop van de avond waren positief. In overleg met de bedrijvenverenigingen organiseert de provincie daarom in de komende jaren vaker bijeenkomsten voor bedrijven en ook bewoners.
 
Meer informatie hierover vindt u in de regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief en op de website www.infoN244.nl.

 
 
 
Terugblik bijeenkomst Broek in Waterland

In de kerk in Broek in Waterland vond maandag 24 november 2014 een bijeenkomst plaats over het besluit over de ondertunneling door Broek in Waterland. Op 3 september jl. heeft de stuurgroep definitief het besluit genomen geen autotunnel door Broek in Waterland aan te leggen. De bijeenkomst was georganiseerd om geïnteresseerden meer achtergrondinformatie te geven over het genomen besluit.

Lees verder
 
 
 
 
Gemeenteraden bijgepraat

In december en januari zijn de gemeenteraden van Edam-Volendam, Waterland en Purmerend bijgepraat over de stand van zaken rond het project Bereikbaarheid Waterland. De drie avonden waren druk bezocht. Op de avonden werden de voorgenomen maatregelen op de N235 en de 247 met de raadsleden doorgenomen. Ook de effecten van de maatregelen zijn besproken. De raadsleden kregen per gemeente een verhaal op maat, zodat er ruim de tijd was om over de maatregelen op ‘hun’ grondgebied van gedachten te wisselen en vragen te stellen.

Gemeenteraadbijeenkomst Edam-Volendam
 
 
 
Broek in Waterland
Klankbordgroep Broek in Waterland uitgebreid

Op 24 november 2014 hebben de bestuurders uit de Stuurgroep die samenwerken in het kader van Bereikbaarheid Waterland uitgelegd waarom ze geen autotunnel aanleggen in Broek in Waterland. Tijdens deze avond in de kerk gaven bewoners aan dat zij creatieve ideeën hebben over hoe de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en met name de leefbaarheid in het dorp vergroot en/of verbetert kan worden. De bestuurders willen graag weten welke creatieve plannen leven in Broek in Waterland. 3 maart vond er een klankbordbijeenkomst plaats. De presentatie kunt u downloaden. Een verslag van deze klankbordgroepbijeenkomt wordt binnenkort op de website geplaatst.

 
 
Vervanging Oosthuizerbrug

De Oosthuizerbrug over de Beemsterringvaart is een vaste brug op de grens van de gemeente Beemster en de gemeente Zeevang. De brug ligt in de provinciale weg N509 bij de aansluiting met de N247 en is gebouwd in 1915. De brug ligt in de kernzone van de regionale kering Beemsterringdijk die in beheer en eigendom is van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De Beemsterringdijk is onderdeel van de Beemsterpolder en door UNESCO gekwalificeerd als werelderfgoed. De brug en de weg zijn in eigendom en beheer van de provincie Noord Holland. De vaarweg is in eigendom en beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Lees verder
 
 
 
Digitale nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’

Provincie Noord-Holland werkt aan verschillende wegen in de regio Waterland. Om de omgeving te informeren over alle ontwikkelingen en werkzaamheden brengt de provincie de digitale nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’ uit. In deze nieuwsbrief leest u de actuele informatie over de wegwerkzaamheden aan onder andere de wegen N244, N247 en N235.
 
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via de website: www.infoN244.nl of www.bereikbaarheidwaterland.nl

 
 
 
Planning
De provincie verwacht de maatregelen die vallen binnen het programma Bereikbaarheid Waterland uit te voeren tussen 2016 en 2019. De uitvoering van de verdubbeling van de N244 start naar verwachting eind 2015 en wordt eind 2017 afgerond. Lees verder
 
 
 
Communicatie

Actuele informatie over de voortgang, planning, uitvoering en omleidingen in het gebied Waterland vindt u via de website www.infoN244.nl en www.bereikbaarheidwaterland.nl, digitale nieuwsbrief, advertenties, persberichten, informatieavonden, persoonlijke gesprekken en op twitter @N235N247 en @InfoN244.

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het provinciaal servicepunt Wegen en Vaarwegen via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. U kunt ook mailen naar infoN244@noord-holland.nl voor vragen over de verdubbeling van de N244 of naar BereikbaarheidWaterland@noord-holland.nl voor vragen over het programma Bereikbaarheid Waterland.

 
 
Colofon

Nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.
Meer informatie op: www.infoN244.nl en www.bereikbaarheidwaterland.nl
 
Twitter: @N235N247 en @InfoN244
 
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

> Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
> Profiel aanpassen