Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  Aan het werk in regio Waterland - woensdag 16 september  
 
> Digitale nieuwsbrief Waterland
> Broek in Waterland denkt mee
> Van gaten repareren tot hergebruik van bermgras
> Verdubbeling N244; op weg naar de uitvoering
> “Omwonenden denken mee en leveren ideeën”
> Wensen bewoners Ilpendam opgehaald
> Planning
> Communicatie
> Vragen?
 
 
Digitale nieuwsbrief Waterland

De provincie Noord-Holland informeert u via deze digitale nieuwsbrief over de ontwikkelingen in de regio Waterland. In de nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’ leest u actuele informatie over de wegwerkzaamheden aan de wegen N244, N247 en N235.

Kent u mensen die ook op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in de regio Waterland? Attendeer hen op deze digitale nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.infoN244.nl of www.bereikbaarheidwaterland.nl

 
 
 
Broek in Waterland denkt mee

Al een aantal jaren denken enkele bewoners van Broek in Waterland mee over de maatregelen van het programma Bereik- baarheid Waterland. Op 24 augustus 2015 zijn schetsen van de maatregelen in het dorp gepresenteerd door Ingenieursbureau Antea.

Lees verder
 
 
 
Van gaten repareren tot hergebruik van bermgras

In de omgeving Waterland gebeurt veel achter de schermen om de infrastructuur te verbeteren. Zoals bij de afdeling Dagelijks Beheer van de provincie, waar men terecht kan voor dagelijkse werkzaamheden in de regio. Hillebrand Breuker, directievoerder, neemt ons mee.

Preventief schoonmaken, het oplappen van wegen, maaien van bermen, smeren van bruggen en sluizen. Dagelijks Beheer let op de kwaliteit van de wegen en vaarwegen in Noord-Holland. Dat doen we met behulp van de bewoners.

Lees verder
 
 
 
Verdubbeling N244; op weg naar de uitvoering

De start van de tweede fase van de verdubbeling van de N244 tussen de A7 en de N247 (Monniken-dammerjaagweg) is in zicht! In november 2015 gaat Dura Vermeer in opdracht van de provincie beginnen met de voorbereidende werkzaamheden langs de N244. Vanaf februari 2016 zal er daad- werkelijk aan de weg gewerkt gaan worden.

Lees verder
 
 
 
“Omwonenden denken mee en leveren ideeën”

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group werkt onder leiding van Bert Mesuere samen met de provincie Noord-Holland aan de ontwerpen voor het verbeteren van de doorstroming op de provinciale wegen N235 en N247. Maar wie is Bert, waar komt hij vandaan en wat gaat hij voor u betekenen?

Lees verder
 
 
 
Wensen bewoners Ilpendam opgehaald

Wat vinden direct aanwonenden belangrijk als het gaat om de nieuw te bouwen fietsenstallingen in Ilpendam? En hoe denken ze over een onderdoorgang om de halte van de spitsbusbaan veilig te bereiken? Deze vragen, en nog veel meer, werden gesteld op 14 juli 2015 in het Dorpshuis in Ilpendam. 

Lees verder
 
 
Planning

De planning kan wijzigen door slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

 

September 2014 – december 2017      

Projectvoorbereiding Bereikbaarheid Waterland (N235-N247)

Oktober - december 2015                     

Aanbestedingsprocedure brug Oosthuizen N509

Begin 2016

Start werkzaamheden N244

September 2016

Start werkzaamheden brug Oosthuizen

November 2015 – april 2016

Aanbestedingsprocedure busbaan Zeddeweg N517

Medio 2017

Werkzaamheden N244 gereed

November 2017 – juli 2018

Aanbestedingsprocedure Bereikbaarheid Waterland (N235 – N247)

Juli 2018

Start werkzaamheden Bereikbaarheid Waterland (N235 –N247)

 
 
 
Communicatie

Actuele informatie over de voortgang, planning, uitvoering en omleidingen in het gebied Waterland vindt u via de website www.infoN244.nl en www.bereikbaarheidwaterland.nl, digitale nieuwsbrief, advertenties, persberichten, informatieavonden, persoonlijke gesprekken en op twitter @N235N247 en @InfoN244.

 

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het provinciaal servicepunt Wegen en Vaarwegen via het gratis telefoonnummer 0800 – 0200 600. U kunt ook mailen naar infoN244@noord-holland.nl voor vragen over de verdubbeling van de N244 of naar BereikbaarheidWaterland@noord-holland.nl voor vragen over het programma Bereikbaarheid Waterland.

 
 
Colofon

Nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie op: www.infoN244.nl en www.bereikbaarheidwaterland.nl             

Twitter: @N235N247 en @InfoN244             

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

> Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
> Profiel aanpassen