Bekijk hier de webversie
 
 
 
headerafbeelding
  Aan het werk in regio Waterland - dinsdag 22 maart  
 
> Digitale nieuwsbrief Waterland
> Gemeente Waterland voor een beter bereikbaar Waterland
> Werkzaamheden N244 in volle gang
> Gemeenteraad unaniem vóór bestemmingsplan N235
> N244 nu ook op Facebook
> Een bestemmingsplan, hoe zit dat?
> Dorpsraad biedt plan onderdoorgang aan
> Communicatie
> Vragen?
 
 
Digitale nieuwsbrief Waterland

De provincie Noord-Holland informeert u via deze digitale nieuwsbrief over de ontwikkelingen in de regio Waterland. In de nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’ leest u actuele informatie over de wegwerkzaamheden aan de wegen N244, N247 en N235.

 

Kent u mensen die ook op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in de regio Waterland? Attendeer hen op deze digitale nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.infoN244.nl of www.bereikbaarheidwaterland.nl

 
 
Gemeente Waterland voor een beter bereikbaar Waterland

Niek Zwaag is medewerker Verkeer en Vervoer bij de gemeente Waterland. Hij is al sinds 2009 betrokken bij het project Bereikbaarheid Waterland. Wat is zijn rol binnen het project, en wat doet de gemeente Waterland voor een betere bereikbaarheid? Niek vertelt ons meer.

Wat is jou rol binnen het project Bereikbaarheid Waterland?
“Als medewerker Verkeer en Vervoer bij de gemeente Waterland is mijn bijdrage aan het project voornamelijk adviseren op verkeerskundig gebied. Daarnaast ben ik de schakel tussen de projectgroep van de provincie Noord-Holland en het gemeentebestuur van Waterland.”

Lees verder
 
 
 
 
Werkzaamheden N244 in volle gang

De werkzaamheden aan de N244 zijn in volle gang. In november 2015 is aannemer Dura Vermeer gestart met voorbereidende werkzaamheden in de bermen van de N244 zoals het verleggen van sloten en kabels en leidingen en het verwijderen van bomen en aan de N244 begonnen. Inmiddels ziet de N244 er al heel anders uit.

Lees verder
 
 
Gemeenteraad unaniem vóór bestemmingsplan N235

Na de aanleg van de spitsbusbaan tussen Ilpendam en Purmerend komen er, volgens het nieuwste ontwerp, bomen terug langs het Noordhollandsch Kanaal. De gemeenteraad van Waterland nam hier op 17 maart een beslissing over.

De gemeenteraad van Waterland stemde tijdens de raadsvergadering van 17 maart unaniem voor het ontwerp bestemmingsplan Spitsbusbaan N235. De komst van een aparte busbaan tussen Ilpendam en Purmerend is weer een stap dichterbij. De raad was met name te spreken over het terugplaatsen van een bomenrij langs het Noordhollandsch Kanaal. De bestaande bomen worden weggehaald voor het werk begint. Na de aanleg van de spitsbusbaan worden er nieuwe bomen geplant die zich zullen aanpassen aan de beschikbare ruimte.

Vanaf 25 maart ligt het ontwerp bestemmingsplan zes weten ter visie in de gemeenten Waterland en Purmerend. Dit ontwerp laat nog niet de nieuwe bomenrij zien. Net als andere aanpassingen, zoals aan de in- en uitritten, komen de bomen terug in het definitieve bestemmingsplan. De plannen zijn zowel digitaal als op papier in te zien. Meer informatie vindt u eind van de maand op de websites van de gemeenten. 
 
 
 
N244 nu ook op Facebook
Sinds eind februari is het project ‘verbreding N244’ ook te vinden op facebook: www.facebook.com/infoN244. De weekendwerkzaamheden zijn hier bijvoorbeeld goed te volgen. Inmiddels hebben we al veel ‘vrienden’. De berichten worden door veel mensen gezien, zo’n 10.000 per weekend!

Op facebook geven we meer achtergrondinformatie bij de werkzaamheden. Daarnaast vind je daar aankondigingen van werkzaamheden. Reacties zijn ook welkom. Waar nodig verwijzen we naar de website www.infoN244.nl voor informatie over bijvoorbeeld de planningen.
 
 
Een bestemmingsplan, hoe zit dat?

Op 16 januari liep de inspraaktermijn van het voorontwerp bestemmingsplan Spitsbusbaan N235 af. Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In zo’n plan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. Bewoners en bedrijven kunnen daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Hoe zit dat nu met zo’n bestemmingsplan? Wat zijn de stappen en wanneer en waarover mag een bewoner zijn mening geven?

Lees verder
 
 
 
 
Dorpsraad biedt plan onderdoorgang aan

Dorpsraad Broek in Waterland kwam op 13 januari naar Haarlem om aan gedeputeerde Talsma hun plan voor de kern Broek in Waterland aan te bieden. Het plan van de dorpsraad is volgens hen een betaalbaar en realistisch alternatief voor de varianten waar Bereikbaarheid Waterland aan werkt. Deze varianten onderzoeken de optie van het doortrekken van de spitsbusstrook naar halte Dorp, het vervangen van de hefbrug en de fietsonderdoorgang in het dorp. 

Lees verder
Leden van de dorpsraad Broek in Waterland overhandigen hun plan voor de kern Broek in Waterland aan gedeputeerde Talsma.
 
 
Communicatie

Actuele informatie over de voortgang, planning, uitvoering en omleidingen in het gebied Waterland vindt u via de websites www.infoN244.nl en www.bereikbaarheidwaterland.nl, digitale nieuwsbrief en op twitter @N235N247 en @InfoN244.

 

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het Servicepunt Provincie Noord-Holland via het gratis telefoonnummer 0800 0200 600. U kunt ook mailen naar infoN244@noord-holland.nl voor vragen over de verdubbeling van de N244 of naar BereikbaarheidWaterland@noord-holland.nl voor vragen over het programma Bereikbaarheid Waterland.

 
 
Colofon

Nieuwsbrief ‘Aan het werk in regio Waterland’ is een uitgave van de provincie Noord-Holland.

Meer informatie op: www.infoN244.nl en www.bereikbaarheidwaterland.nl             

Twitter: @N235N247 en @InfoN244

Facebook: www.facebook.com/infoN244 

            

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

> Uitschrijven voor deze nieuwsbrief
> Profiel aanpassen